Gỗ dẻ gai thuộc loại gỗ cứng

Gỗ cứng (Hardwood) là gỗ từ thực vật hạt kín cây. Thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng cho các loại cây mà gỗ có nguồn gốc; đây là những cây thường lá rộng. Nhưng trong vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới chủ yếu là thường xanh. Gỗ cứng tương phản với gỗ mềm (mà là từ thực vật hạt trần cây). Hardwood không nên nhầm lẫn với thuật ngữ "gỗ thịt", có thể là từ gỗ cứng hoặc mềm.

Ngày đăng: 05-11-2015

1,860 lượt xem

Đặc điểm:

- Gỗ cứng có một cấu trúc phức tạp hơn so với gỗ mềm.

- Đặc điểm nổi bật tách "gỗ cứng" từ gỗ mềm là sự hiện diện của thớt gỗ, cấu trúc của màng tế bào.

Điều này là do sự đa dạng của các đặc điểm rõ ràng trong các loại gỗ khác nhau.

- Bao gồm cả mật độ, kích thước thớt gỗ, mô hình chất xơ, tính linh hoạt và khả năng thể uốn cong hơi.

Ứng dụng:

Gỗ cứng được sử dụng trong một phạm vi rộng lớn của các ứng dụng, bao gồm công cụ, dụng cụ âm nhạc, thùng, xây dựng, nội thất...

Mộc gỗ cứng rắn có xu hướng đẹp so với gỗ mềm.

Gỗ cứng cũng có thể được sử dụng trong một loạt các đối tượng, nhưng chủ yếu là cho đồ nội thất hoặc các nhạc cụ vì mật độ của họ.

 

GIÁ GỖ MỚI NHẤT