Cấu Trúc Của Rừng

Rừng có nhiều chức năng quan trọng đối với sinh vật nói chung và con người nói riêng, đó là chức năng phòng hộ, duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen, cung cấp lâm sản, thực phẩm và dược phẩm... đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người, đặc biệt là các khu rừng nguyên sinh.

Ngày đăng: 20-10-2015

702 lượt xem

- Nhân tố cấu trúc sinh thái có ảnh hưởng quyết định tới các nhân tố sinh thái và hình thái khác của rừng.

- Một trong những chỉ tiêu quan trọng dùng để đánh giá tính bền vững, ổn định và đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng, có

- Ảnh hưởng đến định hướng kinh doanh, lợi dụng rừng, phản ánh năng lực bảo vệ và duy trì cân bằng sinh thái. 

- Hệ sinh thái rừng tự nhiên luôn luôn là hệ sinh thái hoàn hảo và có lợi nhất trong việc sản xuất sinh khối, phòng trừ sâu bệnh hại, chống xói mòn đất, duy trì độ phì của đất, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đặc tính sinh thái của rừng nhiệt đới:

- Số lượng loài cây đa dạng và phong phú. Đó là kết quả của trạng thái rừng phục hồi sau nương rẫy,

- Sau khai thác trắng và rừng phục hồi sau khi tác động nhiều lần, không theo quy tắc.

 

GIÁ GỖ MỚI NHẤT